Skip to Content

Pressrelease

2015-09-28
Tillträde av förvärv Forestlight Entertainment AB (publ) u.n.ä. till Wifog Holding AB (publ) (”Bolaget”) tillträder idag förvärvet av Wifog AB (”Dotterbolaget”). Köpeskillingen uppgår till totalt cirka 153,35 MSEK och erläggs genom apportemission omfattande 1 227 963 152  aktier till ett värde om cirka 0,124878 SEK per aktie ...

Läs mer